Φωτεινή Ρασσοπούλου, ΜΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Kαθηγήτρια Αγγλικών ειδικής αγωγής με ειδίκευση στις Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Experience & Activities

H Φωτεινή Ρασσοπούλου είναι καθηγήτρια Αγγλικών ειδικής αγωγής. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Θεσσαλονίκη. Είναι απόφοιτη του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. με μεταπτυχιακές σπουδές στις Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στο University of Leeds (UK) και με εξειδίκευση στη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας σε μαθητές με δυσλεξία. Διετέλεσε Research Assistant στο University of Leeds στο REACH (RΕΑding for CompreHension) Project για το Education Endowment Foundation (EEF). Εργάστηκε ως Dyslexia Teacher και Learning Coach στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Γενική και Ειδική Εκπαίδευση στην Αγγλία για 5 χρόνια. Έχει πραγματοποιήσει πλήθος ειδικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων κατά τη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης και ως μητρικής γλώσσας.